Rozmieszczenie / optymalizacja

Planowanie farmy jest bardzo ważnym elementem realizacji projektu farmy wiatrowej. Optymalne rozmieszczenie wykonuje się z przynajmniej dwóch powodów: maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu i maksymalnego uzysku produkowanej energii elektrycznej. Optymalizację wykonuje się w oparciu o dane wietrzności (określenie energii wiatru dla jak najmniejszych obszarów) oraz parametry ograniczające wykorzystanie dostępnego terenu (np. minimalnej odległości od zabudowań, lasów, spełnienie wymogów hałasowych dla okolicznej zabudowy itp.).