Oszacowanie produkcji

Inwestycje w energetykę słoneczną należy rozpocząć od rozmieszczenia elektrowni słonecznej na dostępnym terenie a następnie określenie produkcji energii elektrycznej. Oferujemy Państwo oszacowanie produkcji energii elektrycznej aby określić stronę przychodową przedsięwzięcia.
Jak to zrobić?
Proponujemy wykonanie oszacowania produkcji energii elektrycznej na podstawie danych meteorologicznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić potencjał słoneczny danej lokalizacji.
Korzystamy z oprogramowania PVsyst oraz danych o nasłonecznieniu MeteoNorm.

Nasze opracowania są akceptowane przez instytucje finansujące. Jesteśmy na liście firm, których opracowania są akceptowane przez Bank Ochrony Środowiska S.A.