Analiza migotania cienia

Analiza pozwala określić oddziaływanie elektrowni wiatrowej w zakresie efektu migotania cienia na otoczenie i zestawić je z dopuszczalnymi normami i przyjętymi standardami.  Efekt ten powstaje gdy promienie słoneczne padają prostopadle na obracające się łopaty elektrowni. Łopaty „przecinają” promienie słoneczne, co wywołuje krótkotrwałe okresy zacienienia dla obiektów znajdujących się za elektrownią. Wytwarza się tzw. efekt stroboskopowy.

Efekt migotania cienia może mieć negatywny wpływ na osoby stale przebywające w otoczeniu elektrowni.