Analiza widoczności

Analiza widoczności pozwala ocenić wpływ elektrowni wiatrowych na krajobraz czyli, z którego miejsca będzie widoczna elektrownia. Na widoczność mają wpływ: model elektrowni (wysokość masztu oraz średnica wirnika), ukształtowanie terenu, przeszkody. Analiza widoczności wykonywana jest zarówno przy planowaniu jak również jako załącznik Raportu Środowiskowego.