Doświadczenie

Poniżej znajduje się mapa Polski z punktami, w których były wykonywane analizy.