Rozmieszczenie elektrowni słonecznej

Oferujemy Państwu rozmieszczenie elektrowni słonecznej na działce lub dachu.
Czemu jest to ważne?
Planowanie elektrowni PV jest bardzo ważnym elementem realizacji projektu. Optymalne rozmieszczenie wykonuje się z przynajmniej dwóch powodów: maksymalnego wykorzystania dostępnego terenu i maksymalnego uzysku produkowanej energii elektrycznej (unikanie zacienienia przez przeszkody terenowe lub inne moduły fotowoltaiczne).