Analiza hałasu

Jednym z podstawowych kryteriów wyboru lokalizacji pod elektrownie wiatrową jest jej potencjalne oddziaływanie na otoczenie w zakresie hałasu.
Każdorazowo należy indywidualnie obliczyć i sprawdzić poziom potencjalnego hałasu generowanego przez elektrownię wiatrową w konkretnym otoczeniu. Dlatego podstawowym warunkiem poprawności obliczeń izofony hałasu i wiarygodności analizy jest opracowanie modelu terenu dokładnie odzwierciedlającego jego szorstkość.