Due Diligence / Niezależny Doradca Techniczny

Oferujemy wykonanie Due Diligence projektów wiatrowych i słonecznych dla inwestorów, banków oraz instytucji finansujących. Analiza taka ma na celu zminimalizowanie ryzyka i określenie obszarów, które mogą spowodować problemy a nawet uniemożliwić realizację inwestycji. Szczegółowa ocena dokumentacji projektu, ma na celu identyfikację możliwych zagrożeń, które mogą prowadzić do strat w inwestycji, ocena tych zagrożeń, ocena możliwości ich minimalizacji oraz optymalizacja całości projektu.

W ramach zadania Niezależnego Doradcy Technicznego wykonujemy raporty: wstępny, okresowy oraz końcowy. Raport wstępny zawiera kompletny audyt techniczno-budowlany dotyczący planowanej, bądź rozpoczętej inwestycji. Raporty okresowe to weryfikacja postępów w realizacji inwestycji. Raport końcowy jest opracowanie dokumentującym właściwe zakończenie przedsięwzięcia.

Najważniejsze elementy w zakresie zadań:
– ocena stanu prawnego nieruchomości
– analiza dokumentacji projektowej,
– weryfikacja umów i pozwoleń,
– weryfikacja i ocena harmonogramu przedsięwzięcia,
– weryfikacja i ocena budżetu inwestycji,
– okresowe wizyty na nadzorowanej inwestycji,
– ocena zgodności prowadzonych prac z budżetem, harmonogramem i pozwoleniem na budowę,
– ocena stanu zaawansowania inwestycji w odniesieniu do budżetu i harmonogramu,
– potwierdzenie ponoszonych kosztów w ramach realizowanej inwestycji,
– potwierdzenie zakończenia inwestycji i uzyskania wymaganych prawem zgód oraz pozwoleń.

Monitoring inwestycji wykonywany jest na zlecenie banków (na potrzeby inwestycji kredytowych) oraz instytucji finansujących.

W ramach kontroli inwestycji głównym naszym zdaniem jest potwierdzenie zakończenia etapów budowy, zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia inwestycyjnego. Na postawie pozytywnych raportów z kontroli inwestycji bank decyduje o zwalnianiu środków finansowych. W ramach inwestycji finansowych głównym zadaniem jest potwierdzenie ponoszonych nakładów budowlanych przez inwestora, w ramach realizowanej inwestycji.

Dzięki naszemu nadzorowi ryzyko finansującego oraz Inwestora jest znacząco ograniczone.