Oszacowanie produkcji

Gdy wstępnie wybierzemy lokalizację farmy należy wykonać kilka szybkich analiz aby zwiększyć pewność, że tego typu inwestycja będzie możliwa do zrealizowania oraz będzie opłacalna. Jedną z takich analiz jest oszacowanie produkcji energii na podstawie danych z atlasu wietrzności. Dzięki tym obliczeniom jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić potencjał wietrzny danej lokalizacji.