Due Diligence

Oferujemy wykonanie Due Diligence projektów wiatrowych i słonecznych dla inwestorów, banków oraz instytucji finansujących. Analiza taka ma na celu zminimalizowanie ryzyka i określenie obszarów, które mogą spowodować problemy a nawet uniemożliwić realizację inwestycji. Szczegółowa ocena dokumentacji projektu, ma na celu identyfikację możliwych zagrożeń, które mogą prowadzić do strat w inwestycji, ocena tych zagrożeń, ocena możliwości ich minimalizacji oraz optymalizacja całości projektu.